Multiplex autisme gezinnen ontwikkelen tot zelfstandigheid: Resultaten van een participatief onderzoek naar zelfstandigheidsontwikkeling bij Multiplex-autisme gezinnen: loslaten, durven en doen.

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Multiplex autisme gezinnen ontwikkelen toto zelfstandigheid, door: Jeanet Landsman, Sigrid Piening & Inge van Balkom. Zeven (boven)gemiddeld intelligente jongvolwassenen uit ‘multiplex’ autismegezinnen onderzochten samen met ouders en behandelaars wat hen helpt om zelfstandiger te worden en wat dat voor hen betekent. Onder ‘zelfstandigheid’ wordt verstaan het onafhankelijk uitvoeren van praktische vaardigheden, rekening houdend met de eigen mogelijkheden. Uitkomsten van gesprekken en vragenlijsten geven aan dat passende zelfregie, waarbij tegelijk voldoende professionele ondersteuning aanwezig is, helpt om zelfstandiger te worden. Factoren die de weg naar onafhankelijkheid belemmeren zijn onder andere comorbide klachten zoals stemmings-, concentratie- en slaapproblemen, maar ook een slechte lichamelijke conditie en problemen met het omgaan met geld. Hulp en ondersteuning van professionals en familie hebben een positieve invloed op het verzelfstandigen.
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftWetenschappelijk Tijdschrift Autisme
  Volume2019
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit