Multitasking

Thomas Buser, Noemi Peter

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

48 Citaten (Scopus)
37 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)641-655
Aantal pagina's15
TijdschriftExperimental Economics
Volume15
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit