MULTIWIRE PROPORTIONAL CHAMBER AS A POLARIMETER FOR FAST-NEUTRONS

CP SIKKEMA

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  6 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)415-431
  Aantal pagina's17
  TijdschriftNuclear instruments & methods
  Volume122
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 1974

  Citeer dit