MURINE PERITONEAL LY-1 B-CELLS DO NOT TURN OVER RAPIDLY

GJ DEENEN*, FGM KROESE

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)70-71
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
Volume651
StatusPublished - 4-mei-1992

Citeer dit