MUSCARINIC RECEPTORS IN HUMAN AIRWAY SMOOTH-MUSCLE ARE COUPLED TO PHOSPHOINOSITIDE METABOLISM

H MEURS*, RGM VANAMSTERDAM, HF KAUFFMAN, J ZAAGSMA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)369-371
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Pharmacology
Volume164
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 19-mei-1989

Citeer dit