Mutational landscape of Hodgkin lymphoma: Functional consequences and pathogenetic relevance

Fazlyn Reeny Binti Abdul Razak

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  1191 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De tumor cellen van Hodgkin lymfoom (HL) worden gekenmerkt door constitutieve activatie van een aantal specifieke signaleringsroutes. Dit fenotype wordt ten dele veroorzaakt door mutaties in een subset van de genen in deze signaleringsroutes. De tot nu toe uitgevoerde studies waren specifiek gericht op genen in deze signaleringsroutes in HL cellijnen en op tumorcellen die met behulp van laser microdissectie geïsoleerd waren uit primair patiënten weefsel.
  In dit onderzoek hebben we in eerste instantie het mutatie patroon in HL cellijnen bepaald door gebruik te maken van een genoom-brede exon sequentie studie. Dit resulteerde in mutaties in 463 genen. Naast de reeds bekende genen, vonden we ook mutaties in vier genen die betrokken zijn bij de immuunrespons en in de oncogene transcriptie factor MYB. Inactiverende mutaties in B2M waren de belangrijkste oorzaak van verlies van expressie van de HLA klasse I molecule. Mutaties in CIITA, de HLA klasse II transactivator, waren een mogelijke verklaring voor het verlies van HLA klasse II expressie. Mutaties in het CD58 gen en verlies van CD58 expressie werd gevonden in HL cellijnen. In patiënten materiaal kwam verlies van CD58 expressie met name voor in patiënten die een recidief kregen, duidend op een late gebeurtenis. CSF2RB mutaties werden gevonden in HL cellijnen. Mogelijk dragen deze mutaties allen bij aan de ontsnapping van tumorcellen aan effectieve anti-tumor immuunresponsen. Tot slot vonden we ook mutaties in het MYB oncogen. In de HL cellijnen bleek dat zowel wild type als ook mutant MYB een oncogeen effect hadden. Deze kennis kan bijdragen aan een beter begrip van de biologie van HL.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • van den Berg, Anke, Supervisor
  • Diepstra, Arjan, Co-supervisor
  Datum van toekenning16-nov-2016
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9284-4
  Elektronische ISBN's978-90-367-9283-7
  StatusPublished - 2016

  Citeer dit