Mutual activation of pulmonary fibroblasts and eosinophils, and modulation by drugs in relation to asthma

FM Spoelstra, DS Postma, HF Kauffman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)808-816
Aantal pagina's9
TijdschriftClinical and Experimental Allergy
Volume31
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - jun.-2001

Citeer dit