My dearest and most tender friend! Women's letter-writing in eighteenth-century Sweden

Petra Broomans*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)257-260
  Aantal pagina's4
  TijdschriftScandinavica
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - nov.-2007

  Citeer dit