Myelin biogenesis: Dynamics of MBP, PLP and galactolipids

Vertaalde titel van de bijdrage: Biogenese van Myeline: Dynamiek van MBP, PLP en galactolipiden

Hande Ozgen

  Onderzoeksoutput

  1517 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De aanmaak en het onderhoud van myeline membranen vereisen een nauwgezette regulering van complexe intracellulaire transportroutes, die zorg dragen voor het transport van myeline lipiden en eiwitten naar hun eindbestemming, waar ze hun functie kunnen uitoefenen. Omdat de functie van myeline eiwitten en lipide nauw verbonden is met hun lokalisatie kan elke verandering daarin gepaard gaan met ingrijpende veranderingen in de vorming van deze gespecialiseerde membranen. Zo zijn bijvoorbeeld de lokalisatie en organisatie van myeline specifieke componenten ontregeld in de ziekte multiple sclerose (MS) en is de aanmaak van ‘nieuwe’ myeline verstoord. Dit wordt onder meer veroorzaakt door een veranderding in de omgeving van cellen die verantwoordelijk zijn voor die aanmaak.
  Het in dit proefschrift beschreven onderzoek heeft nieuw en gedetailleerd inzicht gegeven in de mechanismen die het transport, lokalisatie, en laterale organisatie in het membraan van de belangrijkste myeline eiwitten PLP en MBP reguleren. Daarbij zijn effecten van intracellulaire componenten zoals de myeline galactolipiden, galactosylceramide en sulfatide onderzocht maar ook de invloed van cellulaire omgevingsfactoren, zoals fysologische en ziekte-geassocieerde extracellulaire matrix eiwitten en pro-inflammatoire cytokines. De verkregen kennis draagt bij aan het beter begrijpen waarom de (her)aanmaak en het onderhoud van myeline faalt in MS, en biedt daardoor perspectief voor het verder ontwikkelen van therapeutische mogelijkheden voor een ziekte waarvan het ontstaan nog grotendeels onbekend is.
  Vertaalde titel van de bijdrageBiogenese van Myeline: Dynamiek van MBP, PLP en galactolipiden
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Hoekstra, Dick, Supervisor
  • Baron, Wia, Co-supervisor
  • Kahya, Neriman, Co-supervisor
  Datum van toekenning15-sep.-2014
  Plaats van publicatie[S.l.]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-7236-5
  Elektronische ISBN's978-90-367-7235-8
  StatusPublished - 2014

  Citeer dit