Myelosuppression by sunitinib is flt-3 genotype dependent

N. P. van Erp*, R. H. J. Mathijssen, A. A. van der Veldt, J. B. Haanen, A. K. L. Reyners, K. Eechoute, E. Boven, J. A. M. Wessels, H-J Guchelaar, H. Gelderblom

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
159 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)757-758
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Jounal of Cancer
Volume103
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - 24-aug-2010

Citeer dit