Myocardial adiposity in heart failure with preserved ejection fraction: the plot thickens

Gijs van Woerden, Dirk J. van Veldhuisen, Michiel Rienstra, B. Daan Westenbrink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)455-457
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume22
DOI's
StatusPublished - 25-nov.-2019

Citeer dit