Myoclonus: A diagnostic challenge

Rodi Zutt

  Onderzoeksoutput

  3802 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Myoclonus is een frequent voorkomende hyperkinetische bewegingsstoornis die wordt gekenmerkt door spierschokken (positieve myoclonus) en/of het kortdurend wegvallen van de spiertonus (negatieve myoclonus). De klinische presentatie van myoclonus is heel divers. De schokken kunnen in één of meerdere lichaamsdelen optreden of gegeneraliseerd zijn. Myoclonus kan optreden in het gelaat, de nek, romp en de ledematen. Het kan in rust of juist bij actie optreden en wel of niet stimulusgevoelig zijn. Over het algemeen belemmert myoclonus patiënten ernstig in hun dagelijks functioneren, zoals bij eten/drinken, schrijven en lopen. Myoclonus heeft vele oorzaken, zowel verworden als genetisch. Voor het vaststellen van de onderliggende oorzaak en het bepalen van de juiste behandeling is het belangrijk myoclonus te herkennen en te onderscheiden van andere bewegingsstoornissen zoals bijvoorbeeld tremor en chorea. Na het herkennen kan myoclonus op basis van een anatomische classificatie worden ingedeeld in subtypes, i.e. naar de plaats in het zenuwstelsel waar de schokken ontstaan. Dit zijn corticale (hersenschors), subcorticale (diepe hersenkernen/hersenstam), spinale (ruggenmerg) en perifere (zenuwen/spieren) myoclonus. Daarnaast kunnen schokken ook een uiting zijn van een functionele (psychogene) stoornis. Door myoclonus naar anatomische classificatie te groeperen kan diagnostiek gericht ingezet worden. Dit proefschrift biedt een nieuw diagnostische aanpak voor patiënten met myoclonus. Het beschrijft de uitdagingen en het belang van het nauwkeurig klinisch fenotyperen van zowel motorische als niet-motorische symptomen en de classificatie van het anatomisch myoclonus subtype. Het klinisch neurofysiologisch onderzoek heeft een belangrijke toegevoegde waarde naast de klinische beoordeling in de (sub)classificatie van myoclonus.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Koning-Tijssen, Marina, Supervisor
  • de Koning, Tom, Co-supervisor
  • Elting, Jan Willem, Co-supervisor
  Datum van toekenning7-feb.-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0383-0
  Elektronische ISBN's978-94-034-0382-3
  StatusPublished - 2018

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Myoclonus: A diagnostic challenge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit