Myoclonus-dystonia: Detection of novel, recurrent, and de novo SGCE mutations

K Hedrich, EM Meyer, B Schule, N Kock, PD Aguiar, K Wiegers, JH Koelman, J Garrels, R Durr, L Liu, E Schwinger, LJ Ozelius, B Landwehrmeyer, AJ Stoessl, MAJ Tijssen, C Klein*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  34 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1229-1231
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNeurology
  Volume62
  Nummer van het tijdschrift7
  DOI's
  StatusPublished - 13-apr-2004

  Citeer dit