Myxovirus Resistance Protein A Is a Useful Additional Histological Marker in Suspected Cutaneous Lupus Erythematosus

Wietske M Lambers*, Gilles F H Diercks, Femke M Homan, Berber Doornbos-van der Meer, Hendrika Bootsma, Johanna Westra, Karina de Leeuw

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
49 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer00234
Pagina's (van-tot)1-2
Aantal pagina's2
TijdschriftActa dermato-venereologica
Volume100
Nummer van het tijdschrift15
Vroegere onlinedatum3-jul.-2020
DOI's
StatusPublished - aug.-2020

Citeer dit