N-BODY SIMULATIONS OF ELLIPTIC GALAXIES

TS VANALBADA*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)291-299
Aantal pagina's9
TijdschriftIau symposia
Nummer van het tijdschrift127
StatusPublished - 1987

Citeer dit