N-terminal pro brain natriuretic hormone in Fontan patients: heart failure or circulatory failure?

Djoeke Wolff, Tjark Ebels, Joost P. van Melle*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)602-603
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume15
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2013

Citeer dit