Naïve physics and cosmic perspective-taking in Dante's Commedia and Calvino's Cosmicomiche

Marco Caracciolo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutputpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)24-41
  Aantal pagina's18
  TijdschriftModern Language Notes
  Volume130
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 1-jan-2015

  Citeer dit