Naar betekenisvol formuleeronderwijs: Een kwestie van afstemming

Jeroen Steenbakkers, Jimmy van Rijt, Veerle Baaijen, Ninke Stukker, Kees de Glopper

OnderzoeksoutputProfessional

66 Downloads (Pure)

Samenvatting

Leerlingen krijgen doorgaans vanaf klas 3 of 4 havo/ vwo jaarlijks modules correct formuleren aangeboden. Ze leren daarbij formuleerfouten (zoals foutieve samentrekkingen en contaminaties) herkennen en
verbeteren. In hoeverre sluiten deze modules aan bij de formuleerproblemen van de leerlingen? Tot voor kort kon deze vraag niet goed worden beantwoord, omdat er onvoldoende empirische gegevens waren over formuleerfouten in leerlingenteksten. Twee recente studies hebben nieuwe data aangeleverd. Het eerste deel van dit artikel bevat een overzicht van wat er inmiddels bekend is over formuleerfouten in leerlingenteksten. Het tweede deel van dit artikel presenteert ontwerpprincipes voor nieuw formuleeronderwijs. Nieuwe modules (correct) formuleren zouden zich niet moeten richten op vermeende formuleerproblemen maar op reële formuleerproblemen van leerlingen. Bovendien kunnen ze bijdragen aan de ontwikkeling van bewuste taalvaardigheid.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)27-39
Aantal pagina's13
TijdschriftLevende Talen Tijdschrift
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2-jun.-2022

Citeer dit