Naar bruikbaar, eigentijds en logisch consistent staatsnoodrecht

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNJB 2022/865
Pagina's (van-tot)1040-1045
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume97
Nummer van het tijdschrift14
StatusPublished - 22-apr.-2022

Keywords

  • Staatsnoodrecht
  • Noodrecht
  • rampenbestrijding
  • infectieziektebestrijding
  • coronacrisis
  • crises
  • noodverordeningsbevoegdheid
  • Gemeentelijk noodrecht
  • COVID-19

Citeer dit