Naar een adequate positionering van NP'ers in zorgprocessen: Rollen voor de nurse practitioner

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31-37
Aantal pagina's7
TijdschriftTvZ Tijdschrift voor Verpleegkundigen
Volume116
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - feb.-2006

Citeer dit