Naar een andere faillissementswet?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)230-236
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Bedrijfsadministratie
Volume1223
StatusPublished - 1999

Citeer dit