Naar een benchmarkingtheorie voor de publieke sector

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)99 - 111
  Aantal pagina's13
  TijdschriftTijdschrift voor Openbare Financiën
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit