Naar een betere afstemming van de controle van standaardvoorwaarden in een Europees contractenrecht

O.O. Cherednychenko, F.W. Grosheide

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)74-76
TijdschriftContracteren
Volume7
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit