Naar een betere regeling van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen in de semipublieke sector: Het voorontwerp Wet bestuur en toezicht rechtspersonen nader belicht

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)159-171
Aantal pagina's13
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2014
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2014

Citeer dit