Naar een evenwichtige en transparante belangeninbreng in de wetsvoorbereiding

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)64-68
Aantal pagina's5
TijdschriftRecht der Werkelijkheid
Volume33
StatusPublished - 2012

Citeer dit