Naar een hanteerbare vordering voor een concurrent tegen een ondernemer die zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken

M.S.A. Faraj, L.B.A. Tigelaar

OnderzoeksoutputProfessional

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)284-293
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2018
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 4-dec-2018

Citeer dit