Naar een kritische en relevante rechtstheorie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

218 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)244-255
TijdschriftNetherlands Journal of Legal Philosophy
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-nov.-2019

Citeer dit