Naar een morfosemantiek van het modern Hebreeuws. Naar een fonologische, morfofonologische en morfosemantische beschrijving vande lexikale eenheid.

Arjeh Gebhard

Onderzoeksoutput

93 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this book an attempt has been made to develop a theory of linguistics, based on the semiotics and logic of C.S.Peirce's collected papers(ed.1978), with Modern Hebrew as the object language. .. Zie: Summary
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Hospers, G.J., Supervisor, Externe Persoon
  • van Uchelen, W.J.N., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1989

Citeer dit