Naar een nieuwe plaats van dienst: het btw-pakket van 2007

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer3
Pagina's (van-tot)15-23
Aantal pagina's9
TijdschriftMaandblad Belasting Beschouwingen
Volume88
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 24-jan-2019

Citeer dit