Naar een regionaal voorzieningenspreidingsmodel in Noord-Oost Fryslân 2020-2030

Tialda Haartsen*, Marien de Bakker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen. Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Aantal pagina's153
StatusPublished - jan-2014

Citeer dit