Naar een structuurschema voor ontgrondingen

Paul Ike (Redacteur), Berend van der Moolen (Redacteur)

  OnderzoeksoutputAcademic

  41 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In ons land is lang gewerkt aan een nieuwe Ontgrondingenwet. Deze wet regelt de winning van zand, grind, klei, kalksteen, zilverzand, enz. In de oude wet van 1965 ontbreken belangrijke elementen waardoor er in Nederland geen wettelijk gefundeerd planmatig en gecoördineerd ontgrondingenbeleid kan worden gevoerd.

  In de nieuwe opzet wil de minister de realisatie van ontgrondingen regelen via de lijn van het structuurschema, het provinciale streekplan en het gemeentelijk bestemmingsplan.

  Vanuit verschillende invalshoeken belichten tien auteurs ieder vanuit hun eigen achtergrond het nieuwe planningsconcept.
  Originele taal-2Dutch
  Plaats van productieGroningen
  UitgeverijGeo Pers
  Opdrachtgevend orgaanRijkswaterstaat
  Aantal pagina's142
  ISBN van geprinte versie90-71971-36-8
  StatusPublished - okt-1991

  Citeer dit