‘Naar een versterkt partnerschap tussen Drinkwaterbedrijven & Natuur – Aandachtspunten voor pilots’, een rapport opgesteld in opdracht van de Vewin,

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Dit document heeft tot doel: • Te enthousiasmeren tot het opzetten van initiatieven op het gebied van drinkwater en natuur, vooral door het in kaart brengen van mogelijke motieven voor deze functiecombinatie;• een overzicht te bieden van aandachtspunten als kader bij het uitdenken enuitvoeren van projecten, vooral om te voorkomen dat kansen over het hoofd worden gezien en om latere mogelijke geschillen te voorkomen;• een algemeen kader te verstrekken voor het tussentijds en achteraf evalueren van initiatieven.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijTilburg University
Aantal pagina's12
StatusPublished - 1-nov.-2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit