Naar een zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer

Hylda Boschma, Hanny Schutte-Veenstra, Jan Berend Wezeman, Loes Lennarts, Huub Willems, J.W. Winter, J.B.S. Hijink, J.M. de Jongh, L. Timmerman, G. Van Solinge, C.D.J. Bulten, S.M. Bartman, E.C.H.J. Lokin, I.S. Wuisman, H.M. Vletter-van Dort, C.A. Schwarz, M.A. Verbrugh, J. Roest, G. Raaijmakers, H. KosterB. Kemp, M. Olaerts, E.P.M. Joosen, A.F. Verdam, G.J.C. Rensen

OnderzoeksoutputProfessional

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerOndernemingsrecht 2020/86
Pagina's (van-tot)471- 474
Aantal pagina's4
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 2020

Citeer dit