Naar méér dan de som der delen: Aanbevelingen voor de governance van het Nationaal Programma Groningen

OnderzoeksoutputProfessional

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Aantal pagina's31
StatusPublished - jan.-2023

Citeer dit