Naar meer rechtspluralisme op een 'Europese' arbeidsmarkt?

Onderzoeksoutput: ArticleAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)114 - 123
Aantal pagina's10
TijdschriftSociaal Maandblad Arbeid
Volume2
StatusPublished - 2002

Citeer dit