''Nait Soezen, moar doun". Procesevaluatie van een project over generalistisch werkende wijkverpleegkundigen in Groningen en Hoogezand-Sappemeer

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

156 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)168-171
Aantal pagina's4
TijdschriftTSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Volume93
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1-jun.-2015

Citeer dit