Narrative logic. A semantic analysis of the historian's language

Franklin Rudolf Ankersmit

Onderzoeksoutput

9059 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uitgangspunt is het onderscheid tussen geschiedvorsing en geschiedschrijving. De geschiedvorsing houdt zich bezig met het vaststellen van wat er precies gebeurd is, met de oorzakelijke verklaring van het gebeurde uit wat daar aan vooraf ging etc.. De geschiedschrijving poogt de resultaten van de geschiedvorsing te integreren binnen een bepaald overzicht, of totaalbeeld van een deel van het verleden. Wat de theorievorming is in de exacte wetenschappen is de geschiedschrijving voor de geschiedbeoefening. In dit boek wordt het begrip 'narratief' exclusief geassocieerd met de geschiedschrijving zoals zojuist gedefinieerd. ... Zie: Samenvatting
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Mooij, J.J., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1981

Citeer dit