Narrative Metalepsis as Diegetic Concept in Christopher Nolan’s 'Inception' (2010)

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  368 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)35 - 54
  Aantal pagina's20
  TijdschriftActa Universitatis Sapientiae, Film and Media Studies
  Volume5
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit