Narrowing wide-field optic flow affects treadmill gait in left-sided Parkinson's disease

Anouk van der Hoorn*, At L. Hof, Klaus L. Leenders, Bauke M. de Jong

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
313 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)580-581
Aantal pagina's2
TijdschriftMovement Disorders
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr.-2012

Citeer dit