Nasal gene expression changes with inhaled corticosteroid treatment in asthma

Ilse M Boudewijn*, Andy Lan, Alen Faiz, Claire A Cox, Sharon Brouwer, Siebrig Schokker, Sebastiaan J Vroegop, Martijn C Nawijn, Prescott G Woodruff, Stephanie A Christenson, Paul Hagedoorn, Henderik W Frijlink, David F Choy, Uilke Brouwer, Marissa Wisman, Dirkje S Postma, James Fingleton, Richard Beasley, Maarten van den Berge, Victor Guryev

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
142 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)191-194
Aantal pagina's4
TijdschriftAllergy
Volume75
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum22-jun.-2019
DOI's
StatusPublished - 1-jan.-2020

Citeer dit