Nasal high flow therapy in heart failure patients with central sleep apnea: a report of disproportional occurrence of cardiac arrhythmias

Petra M Meijer*, Karola W E Oudman, Sietske van der Leest, Johan B Wempe, Jenifer E Coster, Peter J Wijkstra, Marieke L Duiverman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)119-121
Aantal pagina's3
TijdschriftSleep Medicine
Volume79
Vroegere onlinedatum5-jan-2021
DOI's
StatusPublished - mrt-2021

Citeer dit