Naschrift

L.A.G.M. van der Geld, I. Visser, Leonardus Verstappen

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1066-1067
Aantal pagina's2
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume147
Nummer van het tijdschrift7131
StatusPublished - 17-dec-2016

Citeer dit