Naschrift

L.A.G.M. van der Geld, L.C.A. Verstappen

Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1006-1007
Aantal pagina's2
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2018
Nummer van het tijdschrift7219
StatusPublished - 15-dec-2018

Citeer dit