Naschrift

Björn Hoops, Loes A.M. Meijerink

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)103
Aantal pagina's1
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2022
Nummer van het tijdschrift7358
StatusPublished - 12-feb.-2022

Citeer dit