Naschrift bij de reactie op het artikel ‘Vernietiging van dechargebesluiten in de enquêteprocedure: wat heeft de enquêteprocedure de curator te bieden?’, TvI 2020/24

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerTvI 2020/33
TijdschriftTijdschrift voor Insolventierecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 2020

Citeer dit