Naschrift: Bij reactie J.W.A. Biemans op 'Het onderscheid tussen een legaat en een last. Ofwel: de ware aard van de last'

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)719-722
TijdschriftWPNR Weekblad voor Privaatrecht Notariaat en Registratie
Volume2019
Nummer van het tijdschrift7255
StatusPublished - okt-2019

Citeer dit