Naschrift bij Reactie op 'Ongedaanmaking en verwerping: mag de langstlevende van twee walletjes eten?' van mr. W.D. Kolkman en mr. P.F. Veltman WPNR (2004) 6592 en 6593

W.D. Kolkman, P.F. Veltman

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 30 - p. 32
Aantal pagina's3
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume6604
StatusPublished - 2005

Citeer dit