Nasonia

L Beukeboom*, C Desplan

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
220 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)R860-R860
Aantal pagina's1
TijdschriftCurrent Biology
Volume13
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusPublished - 11-nov-2003

Citeer dit