Nationaal Autisme Congres 2016

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Op 11 maart 2016 vond in Rotterdam het Nationaal Autisme Congres plaats. Tijdens dit congres werd door zowel nationale als internationale onderzoekers en behandelaren een uitgebreide kijk geboden op de huidige stand van zaken. Tijdens de eerste lezing werd een overzicht geboden over de overkoepelende thema’s van de dag door Dr. Els Blijd-Hoogewys en Prof. Hilde Geurts. Dr. Blijd-Hoogewys gaf een overzicht over de onderwerpen die gelinkt kunnen worden aan het gedrag dat we zien bij mensen met autisme1, zoals sensorische interesses, eetproblemen, angst en psychotische stoornissen. Prof. Geurts gaf een overzicht over de onderwerpen die gelinkt waren aan fundamentele neurobiologische kennis, zoals genetica, fysiologie en kijkgedrag. Bij fundamenteel onderzoek wordt steeds vaker gewerkt vanuit het RDoC model dan vanuit één specifieke psychiatrische diagnose. Het RDoC model streeft ernaar om breder te kijken naar het niveau van functioneren, op de vlakken genetica, moleculen, fysiologie, gedrag etc. Geurts gaf aan dat het belangrijk is om bij studies die zijn gebaseerd op het neurobiologische model, de sociale context niet te vergeten. De sociale context vormt een belangrijk onderdeel bij de behandeling van personen met autisme.
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftWetenschappelijk Tijdschrift Autisme
  Volume2016
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 31-aug-2016
  EvenementNationaal Autisme Congres 2016 - De Doelen, Rotterdam, Netherlands
  Duur: 11-mrt-201611-mrt-2016
  http://www.nationaalautismecongres.nl/nl/Home_10_1_6.html

  Citeer dit