Nationaal verkiezingsonderzoek

R.J. Mokken, F.M. Roschar, F.N. Stokman

  OnderzoeksoutputProfessional

  337 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)29-44
  Aantal pagina's0
  TijdschriftActa Politica
  Volume6
  StatusPublished - 1971

  Citeer dit